Wet veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2023.
Geldend van 20-06-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor paragraaf12/artikel54

Informatie geldend op 20-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 2. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 1
 3. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 52

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 12

 1. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel 1
 2. Vorderingswet
  Artikel 23
 3. Noodwet Arbeidsvoorziening
  Artikel 50

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117

Annuleren

Naar boven