Wet veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2023.
Geldend van 20-06-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 20-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073
Wijziging 27-09-2012
samen met
12-07-2012
Stb. 2012, 443
samen met
Stb. 2012, 316
32841
samen met
32822
Alg. 1
Wijziging 11-03-2010
samen met
26-11-2014
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2014, 540
31968
samen met
33771
Alg. 2
01-01-2024 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-01-2021 Wijziging 09-07-2020 Stb. 2020, 275 35471 20-11-2020 Stb. 2020, 489
01-07-2020 Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 140 35065 23-06-2020 Stb. 2020, 213
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 208 32854 29-10-2012 Stb. 2012, 546
01-10-2010 Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117 24-06-2010 Stb. 2010, 252

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2012/526 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)
  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/540.2)
Naar boven