Besluit omgevingsrecht

Geldend van 01-01-2018 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingBor
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0027464
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 2. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 3. Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit
 4. Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 5. Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online
 6. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
 7. Regeling natuurbescherming
 8. Regeling omgevingsrecht
 9. Regeling risico’s zware ongevallen
 10. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012
 11. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 12. Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes
  Structuurtekst: structuurtekst
 3. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikel: 4.7
 4. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikel: 66a
 5. Besluit detectie radioactief besmet schroot
  Artikel: 1
 6. Besluit informatie inzake rampen en crises
  Artikel: 5a
 7. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 5.16
 8. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 9. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 10. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina