Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)

Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 maart 2010, nr. WJZ/176918 (8276), houdende wijziging van de Regeling behandeling bezwaarschriften OCW in verband met het samengaan van CFI en de IB-Groep tot de Dienst Uitvoering Onderwijs alsmede wijziging van de Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW.]

Artikel III

Artikel 1, tweede lid, van de Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW, zoals dat artikel luidde op 31 januari 2010, blijft van toepassing met betrekking tot de afhandeling van betalingsverplichtingen die voor die datum zijn ontstaan.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

  • a. Artikel I in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, en daarbij terugwerkt tot en met 1 januari 2010; en

  • b. Artikel II in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, en daarbij terugwerkt tot en met 1 februari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina