Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke uitbreiding BMKB)

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]
Geldend van 29-12-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 maart 2010, nr. WJZ/10047532, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke uitbreiding BMKB)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, en 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

  • 1 [Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

  • 2 [Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina