Crisis- en herstelwet

Geldend van 16-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
AfkortingChw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0027431
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 3. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 4. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche)
 5. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche)
 6. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (veertiende tranche)
 7. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 1
 3. Erfgoedwet
  Artikel: 10.7
 4. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: IIa
 5. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 6. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 7. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 8. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 9. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 10. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 11. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 12. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 13. Onteigeningswet
  Artikel: 125
 14. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
  Bijlage: 1
 15. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 16. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 17. Wet milieubeheer
  Artikel: 5.12b
 18. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 19. Wijzigingswet Crisis- en herstelwet, enz. (permanent maken van de Crisis- en herstelwet en verbeteringen op het terrein van omgevingsrecht)
  Hoofdstuk: 1
 20. Wijzigingswet Wet milieubeheer en Crisis- en herstelwet (implementatie herziening mer-richtlijn)
  Artikel: I
Terug naar begin van de pagina