Besluit bekendmaking subsidieplafond 2010 Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 25-03-2010 t/m 31-12-2010

Besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond 2010 van de Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina