Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie [...] 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond PKP Cyprus 2010)

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 25-03-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 januari 2010, nr. NIC-AZ 2010-01, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond PKP Cyprus 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor activiteiten in Cyprus gelden voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 de volgende beleidsvoornemens:

  • De subsidie bedraagt ten hoogste € 7.500;

  • Reis- en verblijfkosten bedragen niet meer dan 50% van het subsidiebedrag;

  • Uitsluitend activiteiten die zijn gericht op een breed publiek kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 15.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Ambassadeur te Nicosia

,

J.E. van den Berg

Terug naar begin van de pagina