Uitvoeringsregeling tegemoetkoming capaciteitstarief

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 15-04-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 maart 2010, nr. WJZ/9224688, houdende uitvoeringsregels in verband met de taak van de netbeheerder aan bepaalde afnemers een gedeeltelijke tegemoetkoming over 2009 en 2010 uit te betalen voor invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief (Uitvoeringsregeling tegemoetkoming capaciteitstarief)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 16b, zesde en zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

§ 2. Hoogte van uitbetaling

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Het standaardjaarverbruik wordt berekend overeenkomstig de Meetcode Elektriciteit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De uitbetaling voor het jaar 2009 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2009 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*25A en niet meer dan 3*35A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 135;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 60;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 0;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 0

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 0;

  • f. ten minste 30.000 kWh en minder dan 35.000 kWh: € 0;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

 • 2 De uitbetaling voor het jaar 2009 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2009 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*35A en niet meer dan 3*50A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 230;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 160;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 105;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 0

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 0;

  • f. ten minste 30.000 kWhen minder dan 35.000 kWh: € 0;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

 • 3 De uitbetaling voor het jaar 2009 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2009 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*50A en niet meer dan 3*63A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 325;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 255;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 200;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 150

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 0;

  • f. ten minste 30.000 kWh en minder dan 35.000 kWh: € 0;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

 • 4 De uitbetaling voor het jaar 2009 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2009 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*63A en niet meer dan 3*80A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 425;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 350;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 305;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 250;

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 200;

  • f. ten minste 30.000 kWh en minder dan 35.000 kWh: € 145;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De uitbetaling voor het jaar 2010 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2010 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*25A en niet meer dan 3*35A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 67,50;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 30;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 0;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 0;

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 0;

  • f. ten minste 30.000 kWh en minder dan 35.000 kWh: € 0;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

 • 2 De uitbetaling voor het jaar 2010 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2010 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*35A en niet meer dan 3*50A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 115;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 80;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 52,50;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 0;

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 0;

  • f. ten minste 30.000 kWh en minder dan 35.000 kWh: € 0;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

 • 3 De uitbetaling voor het jaar 2010 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2010 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*50A en niet meer dan 3*63A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 162,50;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 127,50;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 100;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 75;

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 0;

  • f. ten minste 30.000 kWh en minder dan 35.000 kWh: € 0;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

 • 4 De uitbetaling voor het jaar 2010 bedraagt voor een afnemer die op 1 januari 2010 beschikt over een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*63A en niet meer dan 3*80A en die op 31 december 2009 een standaardjaarverbruik heeft van:

  • a. minder dan 10.000 kWh: € 212,50;

  • b. ten minste 10.000 kWh en minder dan 15.000 kWh: € 175;

  • c. ten minste 15.000 kWh en minder dan 20.000 kWh: € 152,50;

  • d. ten minste 20.000 kWh en minder dan 25.000 kWh: € 125;

  • e. ten minste 25.000 kWh en minder dan 30.000 kWh: € 100;

  • f. ten minste 30.000 kWh en minder dan 35.000 kWh: € 72,50;

  • g. ten minste 35.000 kWh: € 0.

§ 3. Datum en wijze van uitbetaling

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De uitbetaling voor het jaar 2009 en het jaar 2010 geschiedt in de periode van 15 april 2010 tot en met 15 september 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De uitbetaling geschiedt door afzonderlijke storting op de bankrekening die de afnemer gebruikt om de aan de netbeheerder verschuldigde kosten te betalen.

 • 2 Bij storting op de bankrekening van een uitbetaling voor het jaar 2009 wordt de volgende mededeling vermeld: Tijdelijke tegemoetkoming capaciteitstarief 2009. Informatie: www.consuwijzer.nl.

 • 3 Bij storting op de bankrekening van een uitbetaling voor het jaar 2010 wordt de volgende mededeling vermeld: Tijdelijke tegemoetkoming capaciteitstarief 2010. Informatie: www.consuwijzer.nl.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Indien blijkt dat de gebruikte gegevens onjuist of onvolledig zijn waardoor de uitbetaling niet is geschied, verzoekt de netbeheerder binnen twee weken nadat hem dit bekend is geworden de afnemer de juiste of volledige gegevens te verstrekken.

 • 2 Indien het eerste lid toepassing vindt, geschiedt de uitbetaling binnen een maand na ontvangst van de gegevens.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

Indien de uitbetaling niet in de artikel 5 bedoelde periode is geschied omdat de netbeheerder niet over gegevens van een afnemer beschikte, geschiedt de uitbetaling binnen een maand na ontvangst van de gegevens.

§ 4. Administratie

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

De administratie van een netbeheerder is zodanig ingericht dat hieruit op eenvoudige wijze is af te leiden:

 • a. het aantal afnemers dat een uitbetaling heeft ontvangen en had moeten ontvangen;

 • b. de totale maximale doorlaatwaarde van de aansluiting van elke afnemer die een uitbetaling heeft ontvangen en had moeten ontvangen;

 • c. het standaardjaarverbruik van elke afnemer die een uitbetaling heeft ontvangen en had moeten ontvangen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina