Regeling ter uitvoering van implementatie horizontale richtlijn accijns

Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Regeling ter uitvoering van implementatie horizontale richtlijn accijns

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel IV, tweede lid, van de Wet van 23 december 2009, Stb. 2009, 608;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter uitvoering van implementatie horizontale richtlijn accijns.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina