Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-02-2012.]
Geldend van 31-01-2010 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 2 juli 2009, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2009 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009)

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2009 op basis van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Van

  0

  tot en met

  45.379

  88

  Vanaf

  45.380

  tot en met

  225.000

  136

  Vanaf

  225.001

  tot en met

  450.000

  169

  Vanaf

  450.001

  tot en met

  900.000

  230

  Vanaf

  900.001

  tot en met

  2.250.000

  396

  Vanaf

  2.250.001

  tot en met

  4.500.000

  623

  Vanaf

  4.500.001

  tot en met

  7.000.000

  822

  Vanaf

  7.000.001

  tot en met

  9.000.000

  984

  Vanaf

  9.000.001

  tot en met

  14.000.000

  1.218

  Vanaf

  14.000.001

  tot en met

  27.000.000

  1.677

  Vanaf

  27.000.001

  tot en met

  50.000.000

  1.973

  Vanaf

  50.000.001

  2.267

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2009 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2008, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2009 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Vanaf

  0

  tot en met

  45.379

  58

  Vanaf

  45.380

  tot en met

  225.000

  89

  Vanaf

  225.001

  tot en met

  450.000

  110

  Vanaf

  450.001

  tot en met

  900.000

  150

  Vanaf

  900.001

  tot en met

  2.250.000

  258

  Vanaf

  2.250.001

  tot en met

  4.500.000

  406

  Vanaf

  4.500.001

  tot en met

  7.000.000

  536

  Vanaf

  7.000.001

  tot en met

  9.000.000

  641

  Vanaf

  9.000.001

  tot en met

  14.000.000

  794

  Vanaf

  14.000.001

  tot en met

  27.000.000

  1093

  Vanaf

  27.000.001

  tot en met

  50.000.000

  1286

  Vanaf

  50.000.001

  1774

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2009 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2008, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009.

 • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het jaar 2009 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal over het jaar 2009 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer, 2 juli 2009

A.L. ten Have- Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina