Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2009/2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-01-2011.]
[Regeling vervallen per 15-10-2013.]
Geldend van 14-02-2010 t/m 14-10-2013

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2009/2010

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 7, tweede en vierde lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008, gehoord het Productschap Akkerbouw alsmede de Commissie Vlas van dat productschap, op 12 november 2009 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2013]

De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton korte vlasvezels en hennepvezels wordt overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Verordening voor het seizoen 2009/2010 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:

  • a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,38 ton

  • b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 3,00 ton.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2009/2010.

Den Haag, 12 november 2009

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina