Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-05-2011.]
Geldend van 07-02-2010 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010)

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2010 een vaste heffing van € 25,- verschuldigd, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen of 25 geiten houdt.

  • 2 De ondernemer die op de peildatum meer dan 25 schapen én meer dan 25 geiten houdt, is slechts éénmaal de vaste heffing als bedoeld in het eerste lid verschuldigd.

Artikel 3

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2010 een variabele heffing verschuldigd van € 0,90 per schaap, over het door hem op de peildatum gehouden aantal schapen, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen houdt.

  • 2 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2010 een variabele heffing verschuldigd van € 0,90 per geit, over het door hem op de peildatum gehouden aantal geiten, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 geiten houdt.

Artikel 6

Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.

Artikel 7

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.

Zoetermeer, 28 oktober 2009

A.L. ten Have-Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina