Regeling vaststelling bedragen ex artikel 27c, tweede lid, Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 31-03-2012

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 februari 2010, nr. WJZ / 10021076, houdende vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 27c, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 27c, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2012]

Voor deelname aan het examen of de proeve van bekwaamheid dan wel een gedeelte daarvan als bedoeld in artikel 23a van de Rijksoctrooiwet 1995, is verschuldigd:

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 februari 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina