Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

Geldend van 28-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-02-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
    Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina