Besluit vaststelling subsidieplafonds Beleidskader pilots sportevenementen

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 20-02-2010 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 2010, nr. S/2986286, houdende vaststelling van subsidieplafonds voor het Beleidskader pilots sportevenementen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

De subsidieplafonds voor het verstrekken van projectsubsidies als bedoeld in het Beleidskader pilots sportevenementen bedragen ter zake van aanvragen die voor 1 april 2010 kunnen worden ingediend, ten behoeve van pilots die worden uitgevoerd in de periode tot en met 31 december 2011:

  • a. € 1,25 miljoen voor pilots die gekoppeld zijn aan de uitvoering van sportevenementen;

  • b. € 250.000,– voor pilots die gekoppeld zijn aan bidprocedures voor sportevenementen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina