Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2010

[Regeling vervallen per 20-11-2010.]
Geldend van 21-11-2009 t/m 19-11-2010

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis, van 30 oktober 2009, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2010 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2010)

De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;

gelet op:

- artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007;

gehoord:

- de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de Stichting Nederlands Visbureau;

besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-11-2010]

De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op dinsdag 8 juni 2010, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-11-2010]

  • 1 Het Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2009 van 7 november 2009 wordt ingetrokken.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2010.

Rijswijk, 30 oktober 2009

B.J. Odink

voorzitter

Terug naar begin van de pagina