Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-07-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2010 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2010).

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 8, derde lid, van de Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2010 en artikel 10, derde lid, van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2010;

Besluit:

Artikel 2

Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het door de slachterij aan de leverancier van het geslachte pluimvee uitbetaalde aantal kilogrammen,

welk percentage voor

- vleeskuikens

73%

- kalkoenen

80%

- eenden

70%

- parelhoenders

70%

- legkippen en vermeerderingspluimvee legsector

64%

- vermeerderingspluimvee vleessector

73% en voor

- ganzen

70%

bedraagt.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2010.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2010.

Zoetermeer, 29 oktober 2009

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina