Besluit tweede gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009

[Regeling vervallen per 13-03-2010.]
Geldend van 20-12-2009 t/m 12-03-2010

Besluit van de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren van 20 december 2009 houdende vaststelling van een tweede gebied waar infectieuze coryza of Salmonella Gallinarum is uitgebroken en bestreden wordt (Besluit tweede gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009.

Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-03-2010]

In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 13-03-2010]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit tweede gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op het tijdstip waarop de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009 in werking treedt.

Zoetermeer, 20 december 2009

J.J. Ramekers

voorzitter

Terug naar begin van de pagina