Ynstellingsbeslút Konsultatyf Orgaan Frysk 2010

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2010.
Geldend van 18-02-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 2010-0000013769
Identificatienummer BWBR0027231
Rechtsgebied Cultureel recht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 18-02-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
18-02-2010 Nieuwe-regeling 28-01-2010 Stcrt. 2010, 2170 2010-0000013769 28-01-2010 Stcrt. 2010, 2170
Naar boven