Ynstellingsbeslút Konsultatyf Orgaan Frysk 2010

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2010.
Geldend van 18-02-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Kêst 3

Informatie geldend op 18-02-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-02-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-02-2010 Nieuwe-regeling 28-01-2010 Stcrt. 2010, 2170 2010-0000013769 28-01-2010 Stcrt. 2010, 2170
Naar boven