Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (activiteiten personele veiligheid)

[Regeling vervallen per 04-01-2012.]
Geldend van 17-02-2010 t/m 03-01-2012

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 8 februari 2010, nr. DJZ/BR/0080-10, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring voor activiteiten op het terrein van personele veiligheid op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1

[Vervallen per 04-01-2012]

  • 3 Aanvragen worden voor aanvang van het kwartaal waarin de activiteiten zullen plaatsvinden ingediend, uiterlijk op de laatste werkdag voor aanvang van dat kwartaal voor 12.00 uur.

  • 4 Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 maart 2010 kunnen tot en met 31 maart 2010 worden ingediend.. Deze aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

  • 5 Het subsidieplafond bedraagt per kwartaal € 80.000. Indien het voor een kwartaal beschikbare bedrag niet wordt uitgeput wordt het toegevoegd aan het voor het eerstvolgende kwartaal beschikbare bedrag.

Artikel 2

[Vervallen per 04-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina