Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Programmaraad Dutch Visitors Programme

Geldend van 16-02-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 februari 2010, nr. DVL-0093, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Programmaraad Dutch Visitors Programme

De Minster van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Programmaraad Dutch Visitors Programme ontvangt voor het verrichten van zijn werkzaamheden een vergoeding van € 326,57 per vergadering

  • 2 De andere leden van de de Programmaraad Dutch Visitors Programme ontvangen een vergoeding van € 251,21 per vergadering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina