Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009

[Regeling vervallen per 13-03-2010.]
Geldend van 20-12-2009 t/m 12-03-2010

Besluit van de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 december 2009 houdende vaststelling van het gebied waar infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum is uitgebroken en bestreden wordt (Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009.

Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimvee gezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-03-2010]

In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is de aanwezigheid van infectieuze coryza of Salmonella Gallinarum vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 13-03-2010]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie.

Zoetermeer, 8 december 2009

J..J. Ramekers

voorzitter

Bijlage bij Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009

[Vervallen per 13-03-2010]

Bijlage 246199.png
Terug naar begin van de pagina