Besluit categorie-indeling Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 20-12-2009 t/m 31-12-2013

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009, houdende de categorie-indeling van varkenshouders en be- of verwerkers van varkens met betrekking tot de salmonellamonitoring bij varkens (Besluit categorie-indeling Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De voorzitter verwerkt de resultaten van de bloedanalyses in de databank.

 • 2 Per periode krijgt het bedrijf een score. Deze score wordt als volgt bepaald:

  a.

  20% of minder van de bloeduitslagen heeft een Optical Densitywaarde groter dan 40:

  score: 1;

  b.

  meer dan 20% en minder dan 40% van de bloeduitslagen heeft een Optical Densitywaarde groter dan 40:

  score: 2;

  c.

  40% of meer van de bloeduitslagen heeft een Optical Densitywaarde groter dan 40:

  score: 3.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Om de salmonellacategorie van een bedrijf te bepalen, warden de scores van een bedrijf van drie achtereenvolgende perioden waarin salmonellaonderzoek is uitgevoerd, bij elkaar opgeteld.

 • 2 Aan de hand van de som van de scores, als bedoeld in het vorige lid, wordt het bedrijf bij:

  a.

  een totaal van 3 of 4, ingedeeld in:

  categorie 1;

  b.

  een totaal van 5, 6 of 7, ingedeeld in:

  categorie 2;

  c.

  een totaal van 8 of 9, ingedeeld in:

  categorie 3.

 • 3 De ondernemer die niet in drie achtereenvolgende perioden Salmonellamonitoring heeft doen uitvoeren, wordt niet in een categorie als bedoeld in het vorige lid, ingedeeld.

 • 4 De periode waarin op het bedrijf van de ondernemer geen varkens zijn afgeleverd met bestemming slacht, wordt niet meegerekend bij de achtereenvolgende perioden, bedoeld in het vorige lid.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit categorie-indeling Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009.

 • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.

Zoetermeer, 28 oktober 2009

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina