Regeling koopsubsidieplafond 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 13-02-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 5 februari 2010, nr. BJZ2010002631, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2010)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina