Beschikking vaststelling subsidieplafond 2010 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2014

Beschikking vaststelling subsidieplafond 2010

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op artikel 8 van de subsidieverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De verdeling van de toe te kennen subsidie is als volgt:

  • Detailhandel Nederland € 1.249.400,-- eventueel verhoogd tot een maximum bedrag van € 1.334.700,- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma POBD)

  • Centrale vereniging Ambulante Handel € 163.900 eventueel verhoogd tot maximaal € 172.500,- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma POBAD)

  • MKB - Nederland € 267.000,--. (Ondersteuning belangenbehartiging detailhandel Nederland)

  • CNV Dienstenbond € 478.300,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 503.500,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)

  • FNV Bondgenoten € 1.027.400,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 1.081.500,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)

  • FHKN € 71.300,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 75.000,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)

  • FNV Bondgenoten/CNV Dienstenbond € 118.000,- (project thema avonden).

  • FHKN maximaal € 87.400,- (project bewustwording energie besparing werknemers).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010

Dit besluit zal in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (PBO blad) worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2009

G.J.L.M. Vermeer

voorzitter

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina