Besluit PT toezichthouders medebewind 2009

[Regeling vervallen per 06-04-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-11-2009 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 7 oktober 2009 houdende aanwijzing van de toezichthouders inzake het medebewind (Besluit PT toezichthouders medebewind 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2014]

  • 1 Aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van de personen van de respectieve organisatorische eenheden van het Productschap Tuinbouw die belast zijn met het toezicht op de in medebewind uitgevoerde werkzaamheden. De functionarissen worden genoemd in de bijlage. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van administratieve en fysieke controlewerkzaamheden.

  • 2 De in het eerste lid aangewezen personen worden door het Productschap Tuinbouw voorzien van een legitimatiebewijs.

  • 3 De in het eerste lid aangewezen personen kunnen rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter.

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2014]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT toezichthouders medebewind 2009.

Zoetermeer, 7 oktober 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 06-04-2014]

Naam Verordening

Instantie

Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel 2, onderdeel e en artikelen 3 tot en met 4a

Productschap Tuinbouw (PT)

• Toezichthouders boekhoudkundige verplichtingen: medewerkers van de Unit Buitendienst en Ondersteuning en medewerkers van de Unit Handel en Heffingen

• Toezichthouders Fysieke- en administratieve controles: Medewerkers van de Unit GMO en medewerkers van de Unit Buitendienst en Ondersteuning en medewerkers van de Unit Handel en Heffingen

Terug naar begin van de pagina