Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating [...] van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Geldend van 11-02-2010 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 oktober 2009, nr. bca-2009.05465/2);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

directeur Communicatie en Informatie

,

E.J. den den Hoedt

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina