Besluit actualisering Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van het Koninkrijk van 21 december 2009, nr. WBN-A 2009/2, houdende actualisering van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

De Minister van Justitie,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap;

Besluit:

Artikel I

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba wordt als volgt gewijzigd.

De Handleiding voor de toepassing van de RWN toegespitst op het gebruik in Aruba is geheel geactualiseerd, zoals aangegeven in de bijlage. De eerste (en tevens laatste) versie dateert van 2003 en was tot nu toe nog niet digitaal beschikbaar. Wel zijn er sinds 2003 verschillende TBN’s voor Aruba geschreven en gepubliceerd op de Sdu-site. Deze zijn in deze Handleiding – die voortaan elk half jaar zal worden geactualiseerd – opgenomen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2009

De

Minister

van Justitie van het Koninkrijk,
namens deze:
de

directeur-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

,

R.K. Visser

Terug naar begin van de pagina