Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009)

Geldend van 25-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2010, nr. VGP/VC 2982513, houdende regels ter uitvoering van verordeningen (EG) 882/2004 en 669/2009 (Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009))

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

 • verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en L 191);

 • verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 (PbEU L 194) ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG; en

 • artikel 10 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. verordening (EG) 882/2004: verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en L 191);

  • b. verordening (EG) 669/2009: verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 (PbEU L 194) ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op diervoeders.

Artikel 2

Als specifieke punten van binnenkomst, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van verordening (EG) 882/2004, worden aangewezen:

 • a. de haven van Rotterdam;

 • b. de haven van Amsterdam;

 • c. de luchthaven Schiphol;

 • d. de luchthaven van Maastricht;

 • e. de haven van Vlissingen.

Artikel 3

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de bevoegde autoriteit, belast met de uitvoering van:

Artikel 4

De rijksbelastingdienst, bevoegd voor de douane, is de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst onderscheidenlijk de douaneautoriteit, bedoeld in de artikelen 6, 8, 9 en 10, van verordening (EG) 669/2009.

Artikel 5

De gemeenschappelijke documenten van binnenkomst, bedoeld in artikel 7 van verordening (EG) 669/2009, worden opgesteld in uitsluitend de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina