Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 28-01-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 januari 2010, nr. DDE-30b/2010, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangt voor het verrichten van zijn werkzaamheden een maandvergoeding van € 765,52 zijnde 10,47% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangen een maandvergoeding van € 578,34 zijnde 7,91% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

A. Haspels

de

plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking

Terug naar begin van de pagina