Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling monitoring kaderrichtlijn water

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
    Artikelen: 2, 13
  2. Regeling monitoring kaderrichtlijn water
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina