Besluit delegatie subsidieverstrekking tegemoetkoming tijdelijk aalvisverbod aan de voorzitter van Productschap Vis

[Regeling vervallen per 22-07-2010.]
Geldend van 12-01-2010 t/m 21-07-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 januari 2010, nr. 89445, houdende delegatie van de bevoegdheid tot subsidieverstrekking van de tegemoetkoming tijdelijk aalvisverbod aan de voorzitter van Productschap Vis

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-07-2010]

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit delegeert zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot subsidieverstrekking voor de tegemoetkoming tijdelijk aalvisverbod als bedoeld in artikel 4:68 van de Regeling LNV-subsidies, aan de voorzitter van Productschap Vis.

Artikel 2

[Vervallen per 22-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 januari 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina