Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Stichting Pensioen en Verzekeringskamer 1923–2004

Geldend van 13-01-2010 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Stichting Pensioen en Verzekeringskamer 1923–2004

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 9 december 2009, nr. bca-2009.05512/4);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 januari 2010

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina