Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (activiteiten op het gebied van milieu)

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 08-01-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 december 2009, nr. DME/CU-162/09, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening voor activiteiten op het gebied van milieu op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van milieu geldt voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina