Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 08-01-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 28 december 2009, nr. 5634793/Justis/09, strekkende tot wijziging van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving van 3 december 2009, nr. 5629537/Justis/09

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2009.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2011]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verkeershandhaving 2009, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten op basis van het onderhavige besluit.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 december 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina