Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

Geraadpleegd op 31-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2012

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2012 Wijziging 21-06-2012 Stcrt. 2012, 13009 3113629 21-06-2012 Stcrt. 2012, 13009 Alg. 1
01-01-2010 Nieuwe-regeling 15-12-2009 Stcrt. 2009, 20306 3086451 15-12-2009 Stcrt. 2009, 20306

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stcrt. 2012/13009 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven