Beleidsregel ‘Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS’ ex artikel 11.4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Geldend van 24-12-2013 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/178035, inzake de ‘Opheffing terugwerkende kracht Hoofdstuk 4 WTOS’ op grond van artikel 11.4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en bestemd voor leerlingen en deelnemers van 18 jaar en ouder, die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten ingevolge hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Hierbij bericht de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te hebben besloten onderstaand beleid door de Dienst uitvoering Onderwijs te laten uitvoeren:

Artikel 1

In afwijking van artikel 4.10, tweede lid, WTOS kan de tegemoetkoming ingevolge hoofdstuk 4 WTOS worden toegekend met terugwerkende kracht tot en met de eerste dag van het desbetreffende schooljaar. De overige bepalingen van de WTOS blijven onverkort van toepassing.

Deze beleidsregel met toelichting wordt geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina