Tijdelijke vrijstelling uienzaad behandeling

[Regeling vervallen per 15-04-2010.]
Geldend van 21-12-2009 t/m 14-04-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 101888, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van zaaiuien tegen de uienvlieg (Tijdelijke vrijstelling uienzaad behandeling)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-04-2010]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Mundial (toelatingsnummer 12802 N) ter bescherming van uien en sjalotten tegen de uienvlieg.

Artikel 2

[Vervallen per 15-04-2010]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 15-04-2010]

Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na publicatie ervan op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vervalt met ingang van 15 april 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 15-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling uienzaad behandeling.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:

Directeur-Generaal

,

A.M. Burger

Bijlage , bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 15-04-2010]

A. Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 15-04-2010]

voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Mundial met toelatingsnummer 12802 N voor de behandeling van zaden van uien en sjalotten.

Bij de behandeling van het zaad van uien en sjalotten dient het volgende in acht te worden genomen:

Algemeen:

 • Mundial is een vloeibaar middel voor de behandeling van zaden ter voorkoming van schade door insecten, in dit geval de maden van de uienvlieg.

 • Het middel dient te worden toegepast als coating met de daarvoor gebruikelijke ontsmettingsmachines, of dient tijdens het zaaien door middel van een precisie druppelbehandeling op de zaden te worden gebracht, bijvoorbeeld Phyto drip.

Toepassingen:

Uien en sjalotten, ter bestrijding van de uienvlieg (Delia antiqua). Met de behandeling wordt plantuitval, veroorzaakt door vraat van de made van de uienvlieg tegengegaan.

Dosering:

50 ml middel per 250.000 zaden

Bijkomende voorschriften

[Vervallen per 15-04-2010]

 • A. Vóór of tijdens het uitzaaien:

  • Bij de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel op het zaad dient een afwerende stof op het zaad te worden aangebracht.

 • B. Tijdens het uitzaaien

  • Bij het uitzaaien het zaad zo diep mogelijk onderwerken in de grond, waarbij de kopakker bijzondere aandacht verdient.

 • C. Na het uitzaaien

  • Plantum NL en LTO Nederland, de aanvragers, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een monitoringsprogramma tijdens en na de uitzaaiperiode.

B. Advies

[Vervallen per 15-04-2010]

Behandeling van overjarig zaad of partijen met slechte kiemkracht wordt ontraden door de toelatingshouder van het gewasbeschermingsmiddel Mundial.

Terug naar begin van de pagina