Contributieverordening 2010/2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2011.]
[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-09-2010 t/m 31-12-2015

Contributieverordening 2010/2011

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiecategorie

H. (openbaar accountants)

1.539

M. (intern accountants en overheidsaccountants)

1.026

L. (accountants in business)

513

G. (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

154

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2010/2011.

De

ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.

Terug naar begin van de pagina