Wijzigingsbesluit Wet toezicht accountantsorganisaties (aanpassing bijlage)

Geldend van 30-12-2009 t/m heden

Besluit van 22 december 2009 houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties (aanpassing bijlage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 december 2009, nr. BJZ2009062622, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2009, nr. W08.09.0525.IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 18 december 2009, nr. BJZ2009067049, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2009

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie

,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina