Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-06-2013

Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2009 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2008;

Gelet op artikel 6, derde tot en met achtste lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland wordt voor de bepaling van de hoogte van het kosten voor het haalbaarheidsonderzoek voor het jaar 2010 vastgesteld op 2,4%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2010. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland.

Den Haag, 22 december 2009

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina