Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling [...] van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel XII

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Erfbelasting, toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina