Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 04-05-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2009, nr. WJZ/9162315, houdende vaststelling van subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies en op de artikelen 3.9, 5.5 en 5a.5 van de Subsidieregeling innoveren;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als perioden in 2010, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum om 17.00 uur.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

 • 3 Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan, waarvoor noch in deze regeling noch in een ander wettelijk voorschrift een subsidieplafond is vastgesteld, wordt het voor 2010 geldende subsidieplafond vastgesteld op € 0,–. Aanvragen om subsidie kunnen in 2010 slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling 2010

  Plafond €

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

  1.1

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bedrijfsborgstellingskredieten

  01-01 t/m 31-12

  805.000.000

  1.2

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bodemsaneringsborgstellingskredieten

  01-01 t/m 31-12

  65.344.122

  1.3

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit)

  3.2

   

  01-01 t/m 31-12

  170.000.000

  1.4

  [Red: vervallen.]

   

  1.5

  [Red: vervallen.]

   

  1.6

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

  4.3

   

  01-01 t/m 31-03

  05-08 t/m 30-09

  12.000.000

  11.789.000

  1.7

  Subsidieregeling Starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Valorisatieprogramma)

  5.2

   

  1-6 t/m 31-12

  € 25.000.000

  1.8

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten)

  6.2

       

  1.9

         

  1.10

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf)

  7.2

   

  01-01 t/m 01-11

  13.300.000

  1.11

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw)

  8.3

   

  01-01 t/m 31-12

  1.000.000.000

  1.12

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.2

   

  16-03 t/m 01-12

  7.700.000

  1.13

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.11

   

  16-03 t/m 26-04

  4.900.000

  1.14

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.12

   

  16-03 t/m 26-04

  2.300.000

  Subsidieregeling innoveren

  2.1

  Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)

  2.2

   

  15-01 t/m 29-01

  14-06 t/m 13-08

  2.500.000

  3.750.000

  2.2

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m 31-12

  15.917.000

  2.3

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m 31-12

  32.157.000

  2.3a

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Duurzame technische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m 01-07

  24.000.000

  2.4

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.3

   

  11-01 t/m 31-12

  1.000.000

  2.4a

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.9b

   

  Datum inwerkingtreding artikel 4.9b t/m 31-12

  700.000

  2.5

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.10

   

  11-01 t/m 31-12

  18.300.000

  2.5a

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.10

  Een IPC-verband dat voor meer dan 50% bestaat uit IPC-deelnemers met de SBI-code 41 en 43

  27-09 t/m 31-12

  5.900.000

  2.6

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

  23-2 t/m 31-12

  3143 stuks

  2.7

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

  23-2 t/m 31-12

  3142 stuks

  2.8

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.7

       

  2.9

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

  23-2 t/m 31-12

  1000 stuks

  2.10

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

  23-2 t/m 31-12

  1000 stuks

  2.11

  Subsidieregeling innoveren (innovatie voor maatschappelijke veiligheid)

  6.2

       

  Subsidieregeling sterktes in innovatie

  3.1

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationaal innoveren)

  2.2

  Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten

  14-06 t/m 13-09

  2.911.000

  3.2

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationaal innoveren)

  2.2

  Opkomende markten innovatieprojecten

  01-01 t/m 25-06

  28-06 t/m 13-09

  3.000.000

  1.000.000

  3.3

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

   

  -

  -

       

  Genomics (periode vooraanmelding)

  01-04 t/m 29-04

  -

       

  Genomics

  21-06 t/m 17-08

  250.000

       

  EMVT (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  EMVT

     
       

  Precisietechnologie (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  Precisietechnologie

     
       

  IPCR (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  IPCR

     
       

  MMI (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  MMI

     
       

  Self healing materials (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  Self healing materials

  15-01 t/m 26-02

  4.400.000

       

  Generieke communicatie (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  Generieke communicatie

  01-02 t/m 05-03

  3.500.000

       

  Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  Oppervlaktetechnologie

     
       

  Beeldverwerking (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  Beeldverwerking

     
       

  Photonic devices (periode vooraanmelding)

  01-04 t/m 16-04

  -

       

  Photonic devices

  15-08 t/m 17-09

  5.280.000

       

  Maritiem (periode vooraanmelding)

   

  -

       

  Maritiem

  15-02 t/m 12-03

  1.375.000

  3.4

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; ETB-samenwerkingsverbanden )

  4.2

   

  01-01 t/m 01-02

  3.700.000

  3.5

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; internationale MKB-samenwerkingsverbanden)

  4.11

   

  01-04 t/m 25-06

  1.000.000

  3.6

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; EuroNanoMed-samenwerkingsverbanden)

  4.20

       

  3.7

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)

  5.2

   

  01-01 t/m 08-10

  1.100.000

  3.8

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten)

  5.9

   

  01-01 t/m 18-06

  7.200.000

  3.9

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten)

  5.19

   

  01-01 t/m 08-10

  3.500.000

  3.10

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten)

  6.2

   

  01-02 t/m 01-10

  7.602.373

  3.11

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten)

  6.9

   

  01-02 t/m 10-09

  3.000.000

  3.12

  Subsidieregeling sterktes in innovatie ( HTAS-EVT-projecten)

  6.18

   

  01-01 t/m 01-02

  14.700.000

         

  datum van inwerkingtreding van de Regeling tweede tender HTAS-EVT 2010 t/m 8-10

  3.500.000

  3.13

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten)

  7.2

   

  01-03 t/m 28-05

  4.278.563

  3.14

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale InnoWATOR-projecten)

  7.11

   

  08-02 t/m 29-10

  2.000.000

  3.15

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR garantiefaciliteit)

  7.20

   

  08-02 t/m 29-10

  2.000.000

  3.16

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme MKB-projecten)

  8.2

   

  01-07 t/m 29-10

  750.000

  3.17

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme innovatieprojecten)

  8.8

   

  01-07 t/m 13-09

  3.000.000

  3.18

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One haalbaarheidsprojecten)

  9.1a

   

  1-7 t/m 1-10

  500.000

  3.18a

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One MKB-innovatieprojecten)

  9.2

   

  1-7 t/m 8-10

  3.128.000

  3.19

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One R&D-projecten)

     

  01-04 t/m 10-05

  01-07 t/m 06-09

  6.000.000

  6.000.000

  3.20

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale Point-One R&D-projecten)

  9.17

   

  05-01 t/m 02-02

  21.000.000

  3.21

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One University-Industry Interaction projecten)

  9.25

   

  1-7 t/m 1-10

  4.290.000

  3.22

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren haalbaarheidsprojecten)

  10.2

   

  12-04 t/m 01-10

  400.000

  3.23

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren MKB-innovatieprojecten)

  10.8

   

  12-04 t/m 01-10

  1.370.000

  3.24

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren innovatieprojecten)

  10.15

       

  3.25

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (High Tech Topprojecten)

  10a.2

       

  3.26

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (detachering kenniswerkers)

  10b.2

       

  3.27

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling)

  10c.2

  Projecten, niet betrekking hebbend op industrieel onderzoek

  01-01 t/m 01-12

  52.800.000

       

  Projecten, betrekking hebbend op industrieel onderzoek

     

  3.28

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Technologische Topinstituten)

  10d.2

  Food & Nutrition

  16-08 t/m 15-09

  39.900.000

  3.29

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve zeescheepsbouw)

  10e.2

   

  01-01 t/m 31-10

  17.500.000

  3.30

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (prekwalificatie ESA/programma’s)

  10f.2

   

  01-01 t/m 26-02

  5.899.143

  3.31

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Service Innovation & ICT)

  10h.2

   

  15-04 t/m 17-06

  4.500.000

  3.31

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  onderzoek op motorcomponenten

  Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 26-04

  898.000

  3.32

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  thermoplasten en composieten, vezel-metaal laminaten, ontwerpmethodieken, toekomstige technologieën, vliegtuigsystemen

  Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 26-04

  3.592.000

  Subsidieregeling sterktes in de regio

  4.1

  Subsidieregeling

  sterktes in de regio

  (Pieken in de delta)

  2.3

       
       

  Oost-Nederland

  15-03 t/m 27-04

  4.000.000

       

  Noordvleugel Randstad

  15-03 t/m 27-04

  9.000.000

       

  Zuidvleugel Randstad

  15-03 t/m 27-04

  7.350.000

       

  Zuidwest-Nederland

  15-03 t/m 27-04

  1.756.000

       

  Zuidoost-Nederland

  15-03 t/m 27-04

  5.072.000

       

  Noord-Nederland

  01-01 t/m 31-12

  36.324.000

       

  Oost-Nederland

  04-10 t/m 12/11

  4.000.000

       

  Noordvleugel Randstad

  04-10 t/m 12/11

  4.500.000

       

  Zuidvleugel Randstad

  04-10 t/m 12/11

  4.000.000

       

  Zuidwest-Nederland

  04-10 t/m 12/11

  2.500.000

       

  Zuidoost-Nederland

  04-10 t/m 12/11

  7.000.000

  4.2

  Subsidieregeling sterktes in de regio (regionale investeringsprojecten)

  3.2

   

  12-07 t/m 15-11

  10.400.000

  Subsidieregeling energie en innovatie

  5.1

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn

  2.1.2

  NEO haalbaarheidsstudie

  11-02 t/m 14-10

  500.000

       

  Andere NEO projecten dan haalbaarheidsstudies

  01-01 t/m 09-09

  1.000.000

       

  LT ECN-consortia

  01-01 t/m 04-03

  4.000.000

       

  LT overige

  01-01 t/m 04-03

  8.500.000

  5.2

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn)

  2.2.2

  Andere projecten dan haalbaarheidsstudies

  01-01 t/m 26-08

  8.000.000

       

  Haalbaarheidsstudies

  11-02 t/m 14-10

  800.000

  5.3

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: demonstratie)

  2.3.2

   

  01-01 t/m 08-04

  7.200.000

  5.4

  Subsidieregeling energie en innovatie (Duurzame biomassa-import)

  3.2.2

   

  10-05 t/m 05-08

  4.348.000

  5.5

  Subsidieregeling energie en innovatie (Programma industriële warmtebenutting)

  3.8.2.

  Haalbaarheidsonderzoek warmtereductie

  Datum van inwerkingtreding van artikel 3.8.2

  t/m 29-10

  2.643.000

  5.6

  Subsidieregeling energie en innovatie (Programma industriële warmtebenutting)

  3.8.8

  Investeringprojecten industriële warmtebenutting

  15-03 t/m 19-08

  8.000.000

  5.7

  Subsidieregeling energie en innovatie (Effectieve en efficiënte vergistingketen)

  3.9.2

  Pilotprojecten vergistingketen

  10-06 t/m 02-09

  3.213.758

       

  Demonstratieprojecten vergistingketen

  10-06 t/m 02-09

  4.000.000

  Subsidieregeling internationaal ondernemen

  6.1

  Subsidieregeling internationaal ondernemen (Prepare2Start)

  2.2

   

  01-01 t/m 31-12

  15.000.000

  Subsidieregeling internationaal excelleren

  7.1

  Subsidieregeling internationaal excelleren (Basismodule 2Getthere)

  2.1

  Periode vooraanmelding

   

  -

  7.2

  Subsidieregeling internationaal excelleren (Basismodule 2Getthere en demonstratieprojecten)

  2.1 en 3.1

   

  01-01 t/m 31-12

  6.600.000

  7.3

  Subsidieregeling internationaal excelleren (2xplore)

  4.1

   

  01-01 t/m 31-12

  1.500.000

  7.4

  Subsidieregeling internationaal excelleren (Opkomende markten)

  5.2

  Orders

  01-01 t/m 31-12

  10.000.000

     

  5.8

  Investeringsprojecten

  01-01 t/m 31-12

  4.000.000

     

  5.19

  Kennisverwerving

  Datum waarop artikel 5.19 in werking treedt t/m 31-12

  3.000.000

Artikel 2

 • 1 Als perioden, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum om 17.00 uur.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling

  Plafond €

  1

  Subsidieregeling energie en innovatie (Duurzame warmte voor bestaande woningen)

  3.1.2

  Zonneboilers en warmtepompen, niet zijnde lucht/waterwarmtepompen

  10-09-2008 t/m 31-12-2010

  32.000.000

       

  Lucht/waterwarmtepompen

  10-09-2008 t/m 31-12-2010

  4.000.000

       

  Installaties voor micro-warmtekrachtkoppeling

  10-09-2008 t/m 31-12-2010

  4.000.000

  2

  Subsidieregeling energie en innovatie (Investeringen voor verlaging elektriciteitsaansluiting van warmtepomphouders)

  3.3.2

   

  01-09-2009 t/m 15-12-2010

  4.290.000

  3

  Subsidieregeling energie en innovatie (Risico’s dekken voor aardwarmte)

  3.4.2

   

  03-11-2009 t/m 01-05-2010

  35.700.000

         

  01-10-2010 t/m 01-04-2011

  43.350.000

  4

  Subsidieregeling energie en innovatie (Voorbereidingsstudies en demonstratieprojecten vergassing)

  3.6.2, eerste lid

  Voorbereidingsstudies

  20-11-2009 t/m 31-03-2010

  200.000

     

  3.6.2, tweede lid

  Demonstratieprojecten

  10-5 t/m 30-9

  12.650.000

  5

  Subsidieregeling energie en innovatie (Experimenteerregeling Wind op Zee)

  3.7.2

   

  19-11-2009 t/m 28-01-2010

  9.000.000

  6

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; ETB-samenwerkingsverbanden)

  4.2

   

  01-10-2010 t/m 01-02-2011

  3.000.000

  7.

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Maritiem (periode vooraanmelding)

  04-10-2010 t/m 29-10-2010

       

  Maritiem (Offshore)

  31-01-2011 t/m 25-02-2011

  1.075.000

  8.

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke garantie ondernemingsfaciliteit curatieve zorg)

  3.12m

  01-01-2010 t/m 31-12-2011

  250.000.000

  9.

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties)

  – 3.12b

   

  –01-01-2010 t/m 31-12-2011

  1.258.607.000

     

  – 3.12v

   

  –08-03-2010 t/m 31-12-2011

   

Artikel 3

De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2010 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 1,2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 10 december 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina