Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2010–2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2010–2011

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Als toetstermen voor permanente educatie als bedoeld in artikel 7 van het besluit worden voor de hierna genoemde diploma’s vastgesteld de daarachter genoemde toetstermen van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft:

  • a. diploma basismodule: de toetstermen 2f.2, 2f.3, 2h.1, 3a.1.6, 3c.7.5, 4a.2, 4b.1, 4b.2, 6a.3.1, 6a.3.2, 7a.4.5, 7a.4.7, 7a.4.8, 7a.5.1 tot en met 7a.5.5, 7b.1.3, 7b.8.1, 7c.1.1;

  • b. diploma hypothecair krediet: de toetstermen 3c.1, 3c.2, 3d.1, 3e.4, 3n.1, 3n.2, 3n.3, 3p.1. 3p.2, 3p.3, 3h.14, 3q.1,5a.1, 5b.2, 5b.3, 5c.3, 5d.3, 5d.4, 5d.6, 5d.7, 6c.1, 6d.1, 6d.2, 6f.4, 6f.8, 6i.3, 6j.9, 6n.1 tot en met 6n.5, 7b.1, 7c.1, 7c.4;

  • c. diploma consumptief krediet: de toetstermen 2c.2, 3a.1, 3a.2, 3a.4, 3e.1, 3i.3;

  • d. diploma schadeverzekeringen: de toetstermen 2a.2.1, 2a.2.2, 2a.2.3, 2a.2.5, 2a.2.6, 2a.2.13, 2a.2.33, 2a.4.2, 2a.4.4, 2a.4.6, 2a.4.11, 2a.4.13, 2a.4.15, 2a.4.17, 2a.5.1, 2a.5.2, 2a.5.3, 2a.5.4, 2a.5.5, 2a.5.6, 2a.5.7, 2a.5.8, 2a.5.12, 2a.5.13, 2a.5.18, 2a.5.20, 2b.1.1, 2b.1.2, 2b.1.3, 2b.1.4, 2b.1.5, 2b.1.6, 2c.1.1, 2c.1.2, 2c.1.3, 2c.1.4, 2c.5.5, 3a.2.9, 3a.2.10, 3a.2.11, 3a.2.12, 3a.4.2, 3a.4.4, 3a.4.8, 3a.4.10, 3a.4.12, 3a.5.20, 3a.5.24, 3a.6.1 tot en met 3a.6.6, 3a.6.10, 3a.6.15, 3a.6.16, 3b.2.1, 3b.2.2, 5a.4.4, 5a.4.7, 5a.4.8, 5a.4.15, 5a.4.17, 5a.6.1, 5a.6.5, 5b.4.4, 5b.6.1, 5d.1.1, 5d.2.1, 5d.2.2, 5d.4.2, 5d.4.4, 5d.4.6, 5e.2.1, 5e.2.2, 5e.2.3, 5e.2.4, 5e.6.1;

  • e. diploma levensverzekeringen: de toetstermen 2a.2, 2a.4, 2a.15, 2a.21, 2a.26, 2a.33, 2a.34, 2a.36, 2a.39, 2a.62, 2b.7 tot en met 2b.9, 2b.11, 2b.36, 2b.39, 2c.7, 2c.8, 2c.17, 2c.32 tot en met 2c.34, 2c.39, 3a.6, 3b.7 tot en met 3b.10, 3b.12, 3b.13, 3b.27 tot en met 3b.29, 3b.37, 3b.38, 3b.41, 3b.42, 3f.2. 3f.3, 3f.5, 3f.6 tot en met 3f.11, 4c.13, 4c.16, 6a.1, 6b.2, 6b.3, 6c.3, 6d.3, 6d.4, 6d.6, 6d.7, 7c.1, 7d.1, 7d.2, 7f.4, 7f.8, 7i.3,7j.9, 7n.1 tot en met 7n.5, 8b.1, 8c.1, 8c.4;

  • f. diploma volmacht: de toetstermen 2c.3, 2c.5, 2c.10, 7c.23, 8a.2, 8b.4, 8c.30, 8c.31, 8f.29, 9a.6, 9c.14, 9c.15. Tevens gelden voor het diploma volmacht, voor zover van toepassing, de toetstermen, genoemd onder d, en de toetstermen, genoemd onder e.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2010–2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina