Wijzigingsregeling Subsidieregeling sterktes in innovatie

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2009, nr. WJZ/9223975, houdende wijzigingen van de regeling Sterktes in innovatie en de toevoeging van vier extra hoofdstukken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 5, 17, eerste tot en met derde lid, 18, 44 en 48, eerste lid van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina