Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Instelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

[Regeling vervallen per 31-12-2012.]
Geldend van 22-12-2009 t/m 30-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën van 11 december 2009, nr. FEZ-U-2971110, houdende instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Instelling voor gesloten jeugd-zorg De Lindenhorst

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2012]

  • 1 Aan de Instelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst te Zeist wordt de status van tijdelijke baten-lastendienst verleend.

  • 3 De tenaamstelling van de tijdelijke baten-lastendienst komt te luiden: Instelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2009.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Instelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2009

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina