Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Instelling voor gesloten jeugdzorg Almata

[Regeling vervallen per 31-12-2012.]
Geldend van 22-12-2009 t/m 30-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën van 11 december 2009, nr. FEZ-U-2971124 houdende instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Instelling voor gesloten jeugdzorg Almata

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2012]

  • 1 Aan de Instelling voor gesloten jeugdzorg Almata te Den Dolder en Ossendrecht wordt de status van tijdelijke baten-lastendienst verleend.

  • 3 De tenaamstelling van de tijdelijke baten-lastendienst komt te luiden: Instelling voor gesloten jeugdzorg Almata.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2009.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Instelling voor gesloten jeugdzorg Almata.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2009

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina