Wijzigingsregeling Warenwetregeling tatoeëren en piercen (Dienstenwet)

Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 07-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2009, nr. VGP/VC 2976013, houdende wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen in verband met de Dienstenwet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven