Wijzigingsregeling Warenwetregeling tatoeëren en piercen (Dienstenwet)

Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 07-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2009, nr. VGP/VC 2976013, houdende wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen in verband met de Dienstenwet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;

Besluit:

Artikel II

Indien een aanvraag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen, is gedaan voor de inwerkingtreding van deze regeling, blijft artikel 3, derde lid, van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen van toepassing, zoals dat luidde direct voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven